Bolesti svalů.

Když bolí šlachy a svaly


8. listopadu 2010, Barbora Neubergerová, www.Ordinace.cz


Bolesti šlach a svalů mohou potrápit každého, více se objevují u sportovců a lidí fyzicky aktivních, nebo u starších lidí. Ve velké většině případů je velmi těžké zjistit příčinu, která zdravotní problém způsobila a těžké je i odhadnout, zda jde o problém, který skončí jednou nepříjemnou epizodou, nebo zda se bude opakovat...... Bolesti šlach a svalů lze velmi zjednodušeně rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří bolesti, které souvisejí s přetížením nebo jiným traumatem svalů a šlach. Do druhé skupiny odborníci řadí problémy, jejichž prvotní příčinou je jiné onemocnění organismu, například revmatické oneocnění, onemocnění Crohnovou chorobou, hormonální poruchy či neurologická onemocnění a podobně. ........


Klasickým případem bolestí šlachových úponů je i tzv. tenisový loket. S tímto zdravotním problémem se ale zdaleka nesetkávají jen tenisté, postihnout může každého, kdo dlouhodobě vykonává jednostranný pohyb zatěžující svaly a šlachy ruky a horní končetiny. "U tenisového lokte není příčinou zátěžový pohyb v loketním kloubu, ale jde o přetížení oblasti ruky a zápěstí, které se demonstruje bolestí v okolí lokte, kde se tyto dlouhé svaly předloktí upínají,"


MUDr. Jan Vavrečka z I. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.


 

Bolesti svalů.


Bolesti pohybového aparátu spolu s respiračními onemocněními jsou uváděny jako největší příčina všech pracovních neschoností z více jak 90%. Odborné lékařství uvádí, že je velmi těžké zjistit příčiny zdravotních poruch vinou svalových onemocnění. Z pohledu biomechaniky těla to ale zas tak složité není. K současnému zdravotnímu stavu obyvatelstva je možno říci, že je adekvátní tomu, kdy více jak 95% obyvatel trpí nějakou dysfunkcí chůze a více jak 75% lidí nesprávně dýchá. K tomu, aby svalová soustava z 660 svalů mohla bezchybně fungovat, potřebuje mít dobře srovnaný kosterní systém složený s cca 210 kostí a 180 kloubů. Pokud jsou svaly natahovány přes srovnané klouby s dostatečnou zásobeností kyslíku, neměl by pro většinu lidí být problém být relativně zdravými po celý život. Lidské tělo je vybaveno obrovskou a doposud neprobádanou regenerační schopností si trvale udržovat optimální zdravotní stav. K tomu nepotřebuje nic víc, než pravidelný přirozený pohyb ve volném prostředí, kde za působení zemské gravitace, sluneční energie a 23% kyslíku obsaženého ve vzduchu si spolu s vyrovnaným příjmem živin umí zachovat veškeré životní funkce. Vzhledem k tomu, že současný životní styl lidí ve vyspělých zemích je tráven sedavým způsobem, dochází především k ochabování svalové soustavy. Uvádí se, že svalová výkonnost již po týdnu nečinnosti ztrácí až 30% své účinnosti. Kosmonautům po týdnu pobytu ve stavu beztíže zřídne hustota kostní dřeně o 20%. Lidské tělo se bez pravidelného přirozeného pohybu ve stavu zemské gravitace neobejde, protože všechny jeho tělesné funkce a tedy i regenerační mechanizmy jsou k tomu uzpůsobeny. Svalové bolesti jsou chápány především vinou poranění tzv dynamických nebo povrchových svalů vzniklých z pracovního a nebo sportovního přetížení. I ty jsou, mimo úrazů zaviněny především celkovou svalovou ochablostí a následným posilováním. Obecně lze říci, že k přetržení svalu nebo k výronu např. kotníkových vazů by nemělo vůbec dojít, pokud se ten člověk trvale přirozeně pohyboval. Ale protože jsou svaly např. u sportovců a to především vysoce trénovaných hlavně namáhány cvičením a posilováním, jsou sice zdánlivě dobře vyvinuty, ale ve skutečnosti jsou křehké a nedostatečně zásobené kyslíkem a proto nejsou houževnaté a elastické. Zejména sportovci jsou známi nedostatečně prováděnou respirací. Ale zranění svalů nejsou tou základní příčinou tělesných bolestí. Je to ochabování svalů, které okamžitě začíná spouštět další tělesné nedostatečnosti včetně fyziologických procesů jako je dýchání, příjem energie, její trávení a vylučování. Svaly jsou nerovnoměrně napínány, tím jsou tramatizovány a vlivem kloubních dysfunkcí začínají trpět svalovými křečemi, tzv. spasmy. To má za následek zejména cévní nedostatečnost utlačováním cévního systému spojené následně s kolísáním krevního tlaku, spojený s nedokrveností nebo obráceně se srážlivými projevy. Každý člověk se několikrát za svůj život setká s bolestmi v zádech. Ty mají velice jednoduchý původ z pohledu biomechaniky těla. Ochablá svalová soustava není schopna dostatečně udržovat páteřní systém kloubních obratlů v kolmé ose, jednotlivé obratle se různě naklánějí a tím zpětně mění napětí v na ně navázaných svalech a a ty vytlačují meziobratlové ploténky. Z pohledu mechaniky jsou svaly vždy ve dvojici, jeden pro pohyb vpřed druhý vzad. Pokud jsou v nerovnováze, začíná to být pro tělo problém, jeden je povolený druhý v napětí. Postupně tuto svalovou nerovnováhu předají mechanicky všem okolním svalům. Jednak ve vodorovné poloze, a to např. v pletenci svalů ramenních, ale současně změní nastavení i svalů tzv. hlubinných, které vedou např. od jednotlivých žeber směrem k pánvi. Protože jsou navázány i na pánevní oblouky, nestejnoměrným tahem mění postavení celé pánevní oblasti a to vyvolává napětí v bederní oblasti. Rovnováha je porušena, jedna strana pánevní jde více vzhůru proti druhé a tím mění postavení kyčelních kloubů. Lékaři uvádějí, že lidské tělo je nesouměrné. Z pohledu bezproblémové mechaniky kloubů v setrvačnosti je to zásadní omyl. Kostra těla vyžaduje pro svoji bezchybnou funkci co nejvyšší symetrii, vždyť musí fungovat na základě působení zemské gravitace a setrvačnosti! Pro jakési vyrovnání pak pomocí ostatních kloubů musí tělo „provést“ korekci kolmé tělní osy se všemi negativy pro něj. Tedy místo jedné kolmé osy hlava-kost křížová a dvě na ni vyrovnané osy horizontální v pánvi a ramenou se celá kostra musí „přestavit“ k zachování kolmé osy. K tomu jsou určena lidská chodidla jako základní nástroj k udržování efektivní funkce celého těla. Z pohledu biomechaniky jsou nejsložitějším ústrojím v těle. Lidská chodidla ve své doposud nepochopené funkci umožňují člověku stanout na vrcholu evoluce. Pokud by lidstvo znalo pravý význam zdravých chodidel, muselo by rovněž vědět, že i bota se musí vždy a ve všem podřídit chodidlu, nikdy ne obráceně. V co největší jednoduchosti podrážek je jejich síla. Na dobré funkci naprosto uvolněných chodidel záleží další zdraví daného jedince a tedy současně svalové soustavy. Chodidla mají obrovskou funkci v zabránění pronikání terenních nerovností směrem vzhůru. Od kotníků, přes kolena, klouby kyčelní, kosti pánevní, kost křížovou, jednotlivé obratle až po lidskou lebku. V opačném případě pak napětí z přetížení špatně natahovaných a nedostatečně prodýchaných svalů způsobuje jejich snadná poranění při vyšší námaze a zdlouhavé léčení. Napětí svalů v krajině břišní způsobuje poruchy trávení a vylučování. Projevuje se nadýmáním, pocity pálení žáhy, zápachem z ústní dutiny, žaludečními vředy, zácpou, v horších případech pak např. Crohnovou chorobou či rakovinou tlustého střeva. Tou trpí údajně až 50 tis. lidí a Česko tím má smutný primát. Svalová napětí v oblasti pánevní pak mají za vinu např. časté krvácení bez zjevné (?) příčiny dělohy u žen a jejich následné vynětí. Premestruační bolesti, neschopnost otěhotnění, potraty apod. Není patrně onemocnění vnitřních orgánů člověka, kde by vnitřní svalové napětí nebylo hlavní příčinou, včetně obávaného pálení za hrudní kostí. Jsou způsobovány nikoliv poruchami výživy, ta není až tak podstatná pro trvale přirozeně se pohybující organizmus, jako dysfunkcí nepravých kloubů hrudních, nedostatečnou respirací a nízkým pitným režimem. Obávaná CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) sváděná především z 95% na kouření bude spíše způsobována utláčením plicních laloků z křivě postavených kloubů a svalů hrudního koše. Ty pak tlačí na plicní laloky a znemožňují jejich plnou funkci. Postižený dýchá pouze jejich horní polovinou, ta je přetížená, reaguje astmaticky, bronchiticky, přehleněním. Pokud se takový člověk pohybuje málo na čerstvém vzduchu, tělo je poddimenzováno zásobeností kyslíkem a pak teprve, pokud ještě k tomu kouří, může nastat uvedený stav. Nepřirozené napětí je přenášeno krční páteří a proto krčními svaly až do lebečních kostí, kde způsobuje doslova pohromu zejména asynchronicitou (nerovnoměrností mozkových hesmisfér), která je následně opět přenášena do celého těla. Nabízí se pak otázka, jaký význam mají následné nepřirozené tlaky v lebce na tvorbu např. mozkových nádorů. Bolesti zad se často vysvětlují psychosomatickými důvody. Odkud se tedy vzalo pořekadlo z minulých dob- ve zdravém těle, zdravý duch? Je to přesně naopak, dysfunkce kloubů se přenesly až do lebečních kostí, způsobily asynchronicitu mozkových hemisfér, postižení špatně dýchají pouze horní polovinou plic vlivem sevření svalů v hrudníku, pak přichází k přetížení bederní oblasti a až zpětně postižený mozek trpí nedostatkem kyslíku, který se projevuje depresí. Bolest loktů, tzv tenisový loket se běžně definuje jako z přetížení prstů, dlaní a předloktí. Ale kde by se to tam vzalo a odkud? Energie nemůže vznikat z ničeho. Jde to opět ze zablokovaného pletence svalů ramenních přes ramena, svaly pažní až do prstů. Důsledek pak jsou pocity chladných rukou, brnění v prstech, přeskakování kloubů, syndrom karpálního tunelu, napětí v předloktí spojené s pálivou bolestí, pálení kolem loketního kloubu atd. Ale ten loket je v tom nevinně, to jen šlacha z tricepsu je zanícená z přetížení ze zádového svalstva a jdoucí v napětí ze zánětu přes loketní epikondyl k předloktí. Proč se ale řeže především ten epikondyl, zůstává otázkou. Předepisovaný klid zaníceného předloktí spojený s dlouhodobou fixací jde pak spíše proti rychlému uzdravení svalů, které jsou určeny především k hybnosti. Zrovna tak jako přetížením krčních svalů přiškrcená štítná žláza spouštějící zejména v tělech žen hotovou pohromu v hormonální rovnováze, je velice často a patrně zbytečně operována. Tam, kde by stačilo odborně a šetrně napětí v krčních svalech odblokovat. Jistě že ne traxí, to je další omyl z dosavadní neznalosti biodynamiky lidského těla a jeho vysoké regenerační schopnosti závislé na přirozeném pohybu, to jest pouze a jenom chůzí. Vše ostatní, práce, sport, běh, tanec jsou pak jednostranně zatěžující a měly být pravidelně regenerovány. Pak by např. mohlo stačit při bolestech svalů nechat několik dnů sval odpočinout spojený s intenzívním prochlazováním studenou vodou, nikoliv ledováním, pro vyšší tvorbu enzymatických léčivých látek. A pak pravidelně chodit v nízké rovné obuvi, aby se všem kostem v chodidlech a následně v celé kostře umožnilo navzájem se srovnat vůči sobě a vymezit přesně ke kosti patní, která je základním senzomotorickým orgánem a spouštěčem celého tohoto biomechanického systému. Doslova a do písmene, bolesti svalů a tím patrně většinu zdravotních potíží rozchodit. Ale protože 95% lidí dupe na patu a chůze je dysfunkční a proto bolavá, proto málo chodí a tak je to všechno špatně.

15.12.2010 13:16:47 | Autor: Jan VeselýKomentáře

4 komentářů:
 • 30.04. 00:50, hafušák

  Martin Tlučhoř - Pochopil jsem to tak, že pata se má pouze dotknout a o plnou váhu těla už se v příštím okamžiku dělí se zbytkem chodidla. Čili nikoliv dupat, dopadnout na patu.

 • 28.08. 17:49, Lukáš

  Dobrý den Jednoho krásného rána jsem se vzbudil s obrovskou bolestí svalů a kloubů,začal sem se mazat konskou mastí a taky si dávám před spaním Ibalgin proti bolesti abych se vyspal.Je tomu už druhým dnem a stále je to stejné,po působení prášku nic osm hodin nebolí.Myslíte,že to může být přetažením?Je na to nějaká speciální mast? Děkuji Lukáš

 • 04.04. 14:21, Hana Mouchová

  tatínek má ochablé svalstvo ,prý měl před půl rokem mrtvici a ted zjistily ,že nemůže chodit. leží už týden v nemocnici a nic s ním nedělají ,nemůže chodit ,ale nohy cítí není ochrnutý.nevíte co s ním dále bude.

 • 17.12. 20:52, Martin Tlučhoř

  Dobrý večer, chtěl bych Vám nejdříve pochválit Váš článek, který mi přijde velmi logický a srozumitelný. Jen moc nechápu to zakončení, kde píšete, že 95 lidí dupe na paty a tak je jejich chůze dysfunkční. Já jsem si myslel, že když je ta pata senzomotorický aparát, tak při chůzi by se mělo každým krokem na ni dopadnout, aby tedy zjistila stav terénu a podle toho mohla pomocí kůstek v chodidle se vyrovnat s různými terény. Nebo možná jste myslel, že to dupáni na paty je způsobené nevhodnou obuví, která jiný způsob chůze nedovoluje.


přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se